Kvantová terapie

Kvantova terapie

Kvantová terapie se nezabývá uváděním traumatu do nové souvztažnosti ke zdroji a neprogramuje nová přesvědčení. Na rozdíl od jiných metod se nezajímá o popředí vašich potíží, ale o jejich pozadí. Kvantová terapie upravuje váš pohled na spouštěcí vzorec, který ve vás vyvolává negativní emoce.

Kvantová psychologie

Hlavním zájmem kvantové psychologie jsi TY, který stojíš za všemi těmi nezdary, neúspěchy, traumaty a svými nepravými já. Kvantová psychologie se nesnaží cokoliv z toho integrovat. Nenutí nás to znovu a znovu prožívat a přijímat jako svou součást.

Zkušenost kvantového vědomí je totiž o poznání a zakoušení jednoty. Jednoty, která propojuje vše se vším. Pokud přijmeme tento úhel pohledu do svého života, tak teprve pak se začneme na své problémy dívat jinak.

Jde o hluboké poznání toho, co je za tím. Totiž té jediné velké jednoty, kterou všichni sdílíme. Protože teprve v kontextu této jednoty mizí problémy a objevujete se vy sami.

Proč kvantová terapie funguje?

Vaše problémy, ať už jsou fyzického, emocionálního nebo psychického rázu, vám v této 3D rovině existence umožňují prožívat zkušenosti a zakoušet tu pravou jednotu, která ve skutečnosti kontextem všeho.

Když takto změníte úhel pohledu na svou žitou realitu, začneme sami sebe vidět jakoby na pozadí všeho, tak se vpředu na jevišti před vámi objeví vaše vzorce myšlení a vaše přesvědčení.

Často si běžně ani nevzpomínáme, kdy jsme podobnou situaci zažili poprvé. Marně v paměti pátráme po prvotní příčině. To ale v kvantové terapii nepotřebujeme. Nemusíme se situacemi, které se nám dějí, souhlasit a dokonce je nemusíme ani přijímat. Díky pocitům jednoduše nalezneme vzorce a přesvědčení, které za situací stojí. Tyto vzorce nebo přesvědčení následně odstraníme nebo upravíme ve svém vlastním informačním poli.

Co přináší kvantová terapie?

Když odstraníme ze svého informačního pole všechny vzorce, které nám způsobují negativní pocity, staneme se svobodnými a situace v nás už nebude nadále vyvolávat smutek, stesk, strach nebo zoufalství.

Po odstranění brzd v podobě bloků a vzorců způsobujících negativní emoce se otevíráme pro celou škálu všech variant situací, které nám mohou do života přijít.

Tím se stáváme svobodnými. Nebudeme se už dál rozhodovat na základě obavy, strachu, úzkosti nebo lítosti, ale s volným přístupem si necháme ve svém životě zhmotnit to, co si sami přejeme a je pro nás to nejlepší.

Důležitost polarity

Žijeme ve světě polarity. Každá část našeho vesmíru má svůj opak. Atomy, věci, vlastnosti, emoce. Vše má svůj protipól, aby nám umožnilo prožít danou zkušenost.

Teplo a chlad, malý a velký, negativní a pozitivní, život a smrt, láska a nenávist. Jak poznáme, že je nám teplo, když jsme nikdy nepocítili chlad? Jak může do našeho života přitéct finanční hojnost, když máme v podvědomí programy, kterými si její příchod blokujeme?

A kvantová terapie v souladu se zákonem polarity uplatňuje dosažení volnosti pro obě hraniční varianty. Jak té, která je pro nás ta nejhorší myslitelná, tak té, kterou si přejeme tak moc, že na ní lpíme. Teprve po dosažení neutrálního stavu s každou z hraničních variant máme otevřenou realitu pro opravdu vše, co si přejeme.

Komu kvantová terapie (NE)funguje?

Nejčastějším důvodem pro „nesplnění očekávání“ od kvantové terapie je pocit, že někdo vyřeší všechno naráz za nás samotné. K někomu dorazíme, sedneme si a během 30 minut mávne kouzelným proutkem a všichni ostatní se změní.

Pokud nepřijde v průběhu práce se sebou samým k pochopení a skutečné změně úhlu pohledu na nalezený vzorec nebo přesvědčení, tak nedojde k jeho úpravě nebo vyloučení a bude se nám opakovat v naší žité realitě i nadále.

Stejně tak nedojde k odstranění vzorce, pokud jej nepřesně pojmenujeme. K tomu dochází při neupřímnosti, z důvodu falešných ohledů, nebo i studu. Když si pomyslíme například „Jsem blbá“ a s ohledem na terapeuta řekneme „Jsem hloupá“, tak tím znemožníme uvolnění vzorce, na který myslíme, a takováto práce ztrácí smysl.

Na co všechno kvantová terapie zabírá?

Kvantová terapie zabírá na neutralizaci všech vzorců a přesvědčení, které v nás vyvolávají nějaký negativní emoční stav. Tyto vzorce a přesvědčení se mohou vyskytnout v souvislosti s jakoukoli událostí v našem životě.

Nejčastěji se jedná o vztah nebo nemoc. Často totiž až hroutící se vztahy v zaměstnání, doma nebo závažná nemoc nás donutí pozastavit se nad příčinou a rozhýbe nás k akci.

V neposlední řadě si přichází lidé vyřešit stále dokola se opakující situace, které se jim zdánlivě dějí bez příčiny a oni tuto příčinu sami nevidí, nebo nedokáží najít.

Má kvantová terapie vedlejší efekty?

Kvantová terapie opravdu MÁ vedlejší efekty. Je zapotřebí upozornit na to, že pokud se rozhodnete svou situaci aktivně zpracovat pomocí této metody, tak často nastává opravdový zvrat ve vašem životě.

V případě vyřešení vztahových programů nastává doba čištění vztahů. Lidé na pracovišti dostávají nabídky na jiné pozice, nebo také můžete dostat výpověď i vy. Obdobně je tomu i v osobních vztazích. Mohou se vám přiblížit rodiče, sourozenci, celá rodina, přátelé, manžel, manželka. Ale také se vám mohou vzdálit.

I toto je potřeba vzít v úvahu a skutečně si dovolit i takto radikální změny ve svém životě, protože jedině tak se stanete svobodnými bytostmi, které si tvoří svou vlastní realitu na základě toho, po čem skutečně touží.

Má kvantová terapie trvalý dopad?

Když zakusíte stav kvantového vědomí na terapii, tak se vám otevřou dveře k většímu obzoru, ve kterém budete pozorovat vaše zkušenost. Namísto zakoušení a přijímání osamělosti, bolesti nebo frustrace jako standardní součásti svých stavů získáte cit pro větší celek, kde „všechno je spojeno se vším”.

Už jen jediný přechod do stavu kvantového vědomí může trvale změnit způsob, jak vy samy uvažujete a podvědomě jednáte. I přesto, že pocit spokojenosti a vědomí jednoty se může vytrácet, tak může i opakovaně přicházet. A to je ten cílený trvalý dopad kvantové terapie.

Když si navyknete pracovat se svými přesvědčeními a vzorci chování, se kterými se během dne setkáváte a naučíte se je transformovat do polarity, kterou si přejete žít, stanete se skutečnými mistry této reality.

Jste připraveni převzít odpovědnost za svůj vlastní život?

Miloslav Látal
Jsem tvůrce.
Tvořím počítačové programy, tvořím si svou realitu a učím lidi vytvořit si svou vlastní realitu také.
Proč tu jsem?
Když vás trápí zhoršující se vztahy, emocionální nevyrovnanost nebo jiná traumata, je vždy důležité zjistit důvod a udělat změnu sami v sobě. A touto radikální změnou vaší osobnosti vás velice rád provedu.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů