Kvantové vědomí

Kvantové vědomí

Kvantové vědomí je ve své podstatě jednoduchý systém, jak vnímat, prožívat a hlavně tvořit okolní realitu. Vychází z teorií kvantové mechaniky, jednoty, vědomí vesmíru, vědomí člověka, moderní psychologie a hermetických nauk.

Základ kvantového vědomí

Základem kvantového vědomí je myšlenka, že to, co se na první pohled zdá jako pevná hmota, je ve skutečnosti tvořeno energií. A díky této energii jsme všichni se vším neoddělitelně spojeni. Napříč časem a prostorem.

 „Nekonečná síť vláken táhne se vesmírem.
Vodorovné nitky leží v prostoru. Svislé nitky v čase.
A v každém překřížení vláken je jedna bytost.
A každá bytost je jeden křišťálový korálek.
Velké světlo absolutní bytosti ozařuje,
každou křišťálovou bytost a proniká jí.
A každá křišťálová bytost odráží nejen světlo každého dalšího křišťálu v síti,
ale také každý odraz každého odrazu v celém vesmíru.”

Již v 7000 let staré sbírce posvátných staroindických textů najdeme tuto zmínku o Indrově síti. Tento starodávný text popisuje nápadně stejný jev, ke kterému postupně kráčí dnešní kvantová fyzika se svými hypotézami o univerzálním energetickém poli a poli kvantových informací.

Jak je to možné?

Atomy, elektrony, protony, kvarky, leptony… Naše věda nachází stále menší a menší částice. Pokusy štěrbinovým experimentem v 19 století prokázaly, že světlo je vlnění. A vlnění je energie.

Podobný experiment zopakovali vědci s hmotnými částicemi a výsledky byly překvapivé. Elektrony se při průchodu jednou štěrbinou chovali jako daleko větší částice hmoty, ale při průchodu dvěma štěrbinami se začali chovat jako vlnění.

Ještě podivnější byl ale objev toho, že při pozorování elektronu, kterou štěrbinou projde se toto chování ztratilo a elektron se opět začal chovat jako daleko větší částice hmoty a ne jako vlnění.

Co to celé dokazuje?

O tom vedou vědci spory. Jedni vytváří hypotézy, druzí je oponují a vyvrací. Dircovy rovnice pravděpodobnosti výskytů částic (jak bosonů tak fermionu) a další práce dělají z této oblasti látku natolik matoucí a matematicky i z pohledu klasické fyziky také nemožnou, že je lepší svěřit diskuse odborníkům a vzít si z celé této skutečnosti pro svůj reálný život to nejlepší.

Pokud přijmeme fakt, že pevná hmota je tvořena energií a chování energie je možné ovlivnit pozorováním, tak získáme skvělý nástroj na tvoření své vlastní reality. Máme tak vedle sebe svět hmotný (materie) a nehmotný (energie) jako nedílnou součást jednoho celku.

Principu kvantového vědomí využíváme i při kvantové terapii, kdy za pomoci intuice vstupujeme do kvantového pole nekonečných a neomezených možností a získáváme z něj informace. Tyto informace pak využíváme při práci s kvantovou vlnou k práci na sobě, odblokování traumat, léčení nebo transformaci své vlastní reality.

Co je to kvantové pole?

Zopakujme si verše o Indrově síti z úvodu: „Nekonečná síť vláken táhne se vesmírem, vodorovné nitky leží v prostoru, svislé nitky v čase a v každém překřížení vláken je jedna bytost“.

Indra je v hinduismu bůh hromu a blesku, neporazitelný bojovník obrovské postavy, který bývá znázorňován abstraktně jako Síla, nebo kosmická energie. Jeho síť, ve které je propojení se vzájemnou závislostí všech na všem ve vesmíru, je jako hologram.

My můžeme využívat tuto síť ke spojení s jakýmkoli jiným člověkem, ať už se nachází kdekoliv na této planetě. To je důvod, proč když myslíme na lidi, se kterými jsme více propojeni, tak se nám sami ozvou, protože zachytili naše „telepatické volání”.

Princip kvantového pole

Důležitou vlastností kvantového pole je jeho neurčitost, někdy označovaná jako Heisenbergův princip neurčitosti. Neurčitost znamená, že částice není vázána na jedno místo. Proto vůbec částicím na kvantové úrovni nezáleží na tom, kde se zrovna vyskytují.

Dále se částice na kvantové úrovni nachází ve stavu tzv. superpozice. Superpozice je stav částice, ve kterém se najednou nachází ve všech možných stavech a pozicích. Je jen na nás, s jakým očekáváním budeme tuto částici pozorovat a jaký ona si na základě našeho pozorování vybere stav pro své zhmotnění.

Pokud za částici dosadíme pro zjednodušení například svou hojnost, tak částice si může vybrat stavy od naší totální chudoby až po život multimiliardáře. Když budeme očekávat, že prožijeme život v chudobě, tak si naše hojnost vybere právě tento stav.

Proč funguje kvantové pole při práci na dálku?

Při práci v kvantovém poli na dálku se napojujeme na kvantový hologram osoby nebo předmětu, se kterými se pracuje. Nejen lidská bytost, ale každý fyzikální objekt vytváří svůj vlastní kvantový hologram.

Každý kvantový hologram obsahuje všechny informace o daném tomto objektu. Proto můžeme vstupovat do jakéhokoliv objektu, odebírat, přidávat a měnit informace a tím tento objekt transformovat.

Kvantová terapie je založena na práci s informacemi a také naše vědomí je možné považovat jenom za myšlenkovou matrici, a my můžeme pomocí kvantového pole přepisovat tyto informační hologramy.

Jaké je hlavní poselství kvantového vědomí?

Pochopte, že naše vzájemné propojení je jedním ze základních zákonů vesmíru. Pokud toto totiž pochopíte, tak budete ve svém srdci vědět, že všichni a všechno jsme jedno.

Všichni jsme Jednota propojující celý Vesmír. Když toto pochopíte, tak přestanete mít potřebu nejen kohokoliv posuzovat, soudit a odsuzovat. Nebudete mít potřebu s kýmkoliv bojovat a také přestaneme mít strach.

Proto do této univerzální sítě všichni přispívejme svým nastavením šťastné a spokojené mysli a ovlivňujme pozitivně celý svůj vlastní vesmír. Kéž jsou všechny bytosti šťastny!

Jste připraveni začít tvořit svou vlastní realitu?

Miloslav Látal
Jsem tvůrce.
Tvořím počítačové programy, tvořím si svou realitu a učím lidi vytvořit si svou vlastní realitu také.
Proč tu jsem?
Když vás trápí zhoršující se vztahy, emocionální nevyrovnanost nebo jiná traumata, je vždy důležité zjistit důvod a udělat změnu sami v sobě. A touto radikální změnou vaší osobnosti vás velice rád provedu.
Komentáře
  1. Adam napsal:

    Jeden z nejlepších článků na kvantové pole, které jsem, kdy četl.

    Více takových článků prosím.

    kratomit

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů