Transformace vědomí

Transformace vědomí

Postupnou přeměnu úrovně vibrací čili transformaci můžeme pozorovat všude kolem sebe. Je tu už od počátku věků, stále probíhá a je to nevyhnutelný proces. Vše se vyvíjí ve spirále růstu. Rostliny, zvířata, lidé, planety i celý vesmír. Transformace vědomí je součástí tohoto růstu a je jenom na vaší svobodné volbě, jestli k ní budete dál přistupovat nevědomě, bojovat s ní, budete podléhat jejím příznakům, nebo si tohoto procesu budete plně vědomi a poplynete s ním.

S čím vstupujeme do života?

Člověk se od svého narození učí zaměřovat svou pozornost na hmotný svět. Jeho okolí ho v tom všemožně podporuje a on si osvojuje vzorce chování od svých nejbližších. Vše se točí kolem naučit, srovnávat, posuzovat, hodnotit, získat.

Málokomu se poštěstí, že je vychovávaný v souladu s vesmírnými zákony, nebo alespoň že o nich ví. Obvykle nás nikdo neučí jak ve velkém, tak v malém, principům polarity, příčiny a následku nebo zákonu přitažlivosti.

Často nevíme, proč se nám v našem životě dějí různé věci. Dáváme tomu různá jména: náhoda, osud nebo štěstí. Jenomže ono se nám to děje na základě zákonitostí, na kterých funguje celý vesmír. Pokud si ale tyto principy neuvědomujeme, necháme se často životem vláčet jako oběti.

Jak probíhá nevědomá transformace vědomí?

Zvyšující se vibrace energie v okolí působí na každého z nás a nutí nás přizpůsobit se. Někteří lidé tento přechod na nový stupeň vědomí snášejí hladce, ale více je těch, kteří se dostávají do situací, ve kterých prožívají jim dosud neznámé a těžko popsatelné stavy.

Tito lidé nedokáží svůj stav identifikovat a ani pochopit. Někdy těmito stavy prochází nevědomě například ve snu, někdy ale v rozšířeném stavu vědomí v bdělém stavu. Takový člověk se může potýkat s psychickými, emocionálními a tělesnými změnami, pro které nemá reálné vysvětlení.

Pokud těmto lidem chybí informace o této psychospirituální krizi, tak se obrací na lékaře, kteří nemají zpravidla nejmenší tušení, co daný člověk prožívá. Lékaři provedou testy a podle jejich výsledku nasadí tlumící léky, antidepresiva, případně prohlásí člověka za hysterického nebo dokonce schizofrenního.

Příznaky transformace vědomí

Rychlost a sílu transformace ovlivňují různé faktory od dispozice jedince, jeho citlivosti, přes vztahy až po stravovací návyky. To máme každý jinak namíchané a tak neexistuje žádný přesný bodový scénář, co a jak má následovat.

V následujícím seznamu jsou uvedeny příznaky zvyšování vibrací, kterými jsem já osobně prošel, nebo se kterými se já osobně setkávám nejčastěji (to ale nevylučuje, že neexistují další):

 • Neočekávané změny chování (nekontrolované výbuchy agrese, smutku, štěstí)
  – z podvědomí jsou na povrch vytahovány potlačované staré vzorce chování
 • Permanentní stres
  – pocit jako při pobytu ve velmi  nabité malé místnosti statickou elektřinou
 • Déjà vu
  – pocit že to, co se děje, jste už jednou zažili
 • Dezorientace (najednou nevíte, kde jste)
  – nepamatujete si proč jste na daném místě, nebo jak jste se tam dostali
 • Noční buzení mezi 2. a 4. hodinou
  – vaše čištění a uvolňování probíhá ve snech, které si ani nemusíte pamatovat
 • Noční pocení a návaly horka
  – vaše tělo se přehřívá při detoxikaci a spalování zbytků
 • Období hlubokého spánku (spíte 10 a více hodin, neslyšíte budík, zaspáváte)
  – probíhá odpočinek a integrace po čistících fázích, kdy spíte tak tvrdě, že je problém vás probudit
 • Zvýšená citlivost na podněty okolí (zvuky, jídla, pachy, televize, společnost)
  – reagujete podrážděně, nebo naopak vás rozpláče každá maličkost
 • Pocit pobytu mimo tělo (pozorujete sami sebe jakoby z prostoru nad hlavou)
  – bývá to způsob ulehčení procesu transformace, při kterém nemusíte prožívat to, čím zrovna prochází vaše tělo
 • Nemůžete se přinutit dělat rutinní věci
  – nucení se do práce a tlačit věci aby se staly, jsou staré vzorce, které vás opouští
 • Náhlé zmizení zvyků, aktivit, změna práce nebo přátel
  – staré dělá prostor, aby přišlo nové. To co s vámi nevibruje, tak vás opouští.
 • Ztráta touhy jíst (nebo vynechávání některých potravin)
  – tělo se připravuje na nový zdroj energie, který nebude jen z potravy
 • Potřeba velice často jíst (někdy až záchvaty podobné cukrovce) a zvýšení váhy
  – pro vzestup je potřeba velké množství energie, ukládá se zejména do břicha a nejde shodit, ať děláte, co děláte
 • Deprese
  – svět venku není v souladu s tím, jak teď vibrujete a necítíte se v něm dobře
 • Živé, barevné nebo násilné sny (někdy snění i během dne)
  – uvolňuje se hodně nízkých vibrací, které ve vás byly po mnoho životů
 • Pocit, že sem vůbec nepatříte (Chcete jít domů, nevidíte smysl života,)
  – vracíte se ke Zdroji a vyzkoušíte si tvoření nového světa a své vlastní reality
 • Uvolnění vztahů (rodinných, partnerských, přátelských)
  – to, co bylo spojené pomocí karmy, se uvolňuje a získáváte svobodu
 • Rychlé změny plánů
  – navzdory všem předpokladům se vaše plány neplní, ale nabírají jiný směr, se kterým jste nepočítali, ale postupně zjišťujete, že se vám líbí a vyhovuje vám
 • Rozostřené vidění, zvonění v uších, bušení srdce, nespavost, horečky, zimnice, závratě, ztráta rovnováhy, bolest na různých místech těla
  – uvolňuje se nashromážděný toxický odpad (fyzický, emocionální a mentální) přes fyzický projev „nemoci“, která rychle přijde a odejde
 • Vidiny a slyšiny
  – podle citlivosti a otevřených kanálů můžete zažívat mimosmyslovou komunikaci

Co se s tím dá dělat?

Cílem těchto transformačních procesů je očištění a zvýšení vibrací člověka na všech úrovních jeho bytí, aby vibroval v rozsahu, který je kompatibilní se zvýšenými vibracemi planety Země a naší galaxie.

Jenomže průběh tohoto procesu je u každého jiný a různé dramatické situace v nás můžou vyvolat stres, strach a paniku. Proto je důležité o existenci transformačních procesů vědět a nepodlehnout panice.

Oddejte se transformačnímu procesu beze strachu a neklaďte odpor. Začněte poslouchat více sami sebe. Svůj vnitřní hlas. Tělo si samo řekne, co právě teď potřebuje. A v neposlední řadě začněte pracovat na transformaci vědomí.

Co to je transformace vědomí?

Transformace vědomí je v podstatě postupná přeměna našich vzorců chování, postojů, přesvědčení a limitů tak, aby byly v souladu s vesmírnými zákony a my sami dosáhli rovnováhy, harmonie a nakonec jednoty.

Je to hlavně práce na sobě. Je to postupné rozšiřování hranic našeho vědomí, sebepoznávání a práce s nevědomou částí sama sebe. Práce, kterou za vás nikdo jiný než vy sami neudělá.

Hranice vědomí je hranicí svobodné vůle. Transformace vědomí nám tedy posouvá naše hranice, kdy se můžeme vědomě rozhodnout a máme u toho pocit volnosti a svobody.

A k čemu cesta transformace vědomí vede?

Cesta transformace vědomí vede od převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život až k plnému vědomí, které znamená úplnou svobodu.

Protože je velký rozdíl mezi „vědět“ a „být si vědom“. Pokud totiž něco vím, tak to ještě zdaleka neznamená, že to umím použít, nikdy na to nezapomenu a hlavně, že se podle toho také sám řídím.

Ale když si toho JSEM VĚDOM, tak je to mojí součástí, řídím se tím, žiju tím a umím to ve svém životě použít pro nejvyšší dobro nejen své, ale všech zúčastněných.

Jste připraveni převzít odpovědnost za svůj vlastní život?

Miloslav Látal
Jsem tvůrce.
Tvořím počítačové programy, tvořím si svou realitu a učím lidi vytvořit si svou vlastní realitu také.
Proč tu jsem?
Když vás trápí zhoršující se vztahy, emocionální nevyrovnanost nebo jiná traumata, je vždy důležité zjistit důvod a udělat změnu sami v sobě. A touto radikální změnou vaší osobnosti vás velice rád provedu.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů